Medlemskab

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske ved enten at deltage i et af vores arrangementer eller ved at udfylde formularen via følgende link: VeeamUGDK Indmeldelse

Udmeldelse

For udmeldelse skal man blot udfylde formularen via følgende link, med den email-adresse man brugte da man meldte sig ind: VeeamUGDK Udmeldelse